• Korekta tekstu hiszpańskiego.
  • Korekta prac dyplomowych po hiszpańsku.