The Spanish Teacher

The Spanish Teacher

Hola 7ieteLABer@s!

Podría empezar este „post” con un  WE ARE 7ieteLAB, AND WE KNOW IT, pero, ¿para qué?, porque al final  ¡ya lo sabemos!.


Mógłbym rozpocząć ten wpis od zdania ” WE ARE 7ieteLAB, AND WE KNOW IT” , ale właściwie po co? Przecież już to wiemy!

Hoy he visto el famoso capítulo de la serie americana GLEE (más por curiosidad que por devoción) titulado „The Spanish teacher”, y ha saltado la pregunta en mi interior:

Dzisiaj obejrzałem odcinek amerykańskiego serialu GLEE ( zrobiłem to bardziej z ciekawości niż z jakiegokolwiek innego powodu) zatytułowany ” The Spanish teacher”, i od razu zadałem sobie następujące pytanie:

Dlaczego lekcje języka hiszpańskiego nie są właśnie takie?
                ¿Por qué las clases de español no son así?
 …rápidamente también tuve la respuesta:
i od razu miałem odpowiedź:
Porque para que sea una clase de español                         primero hay que hablar en español
Dlatego, że aby lekcja języka hiszpańskeigo była lekcją, w pierwszej kolejności trzeba mówić po hiszpńsku.
Entonces, es cuando tenemos que cambiar el chip y centrarnos en lo que nos interesa de verdad, aprender español en español y con una versión de LMFAO mejor que la de Ricky Martin, encontramos en la red a los siguientes „cracks”:

Wobec tego, koniecznie musimy zmienić ” chip” i skupić się na tym co rzeczywiście nas interesuje, a więc, nauczyć się hiszpańskiego po hiszpańsku. Przeglądając w internecie kolejne wersje piosenki LMFAO , natknąłem się na tych oto ” cracks”, moim zdaniem, zdecydowanie lepszych od Ricky Martin:

Mezclar el humor y el aprendizaje de un idioma es la filosofía a seguir. Ricky Martin ha dado un gran paso, aunque sea en inglés. Romper los moldes de una enseñanza clásica en la que un alumno pasivo escucha a un profesor activo e intenta traducir a su idioma lo que aprende no es una buena técnica desde mi punto de vista, para aprender un idioma:

Mix humoru z nauką to najlepszy sposób, żeby nauczyć się języka obcego i tą właśnie zasadą powinniśmy się zawsze kierować. 

Ricky Matin zrobił wielki postęp w nauce języka angielskiego. Powinniśmy zapomnieć o wszystkich klasycznych metodach nauczania, także i o tej, według której bierny uczeń słucha aktywnego nauczyciela i próbuje przetłumaczyć na swój język wszystko to co słyszy.
Z mojego punktu widzenia, aby nauczyć się języka należy: 

1. El primer paso es la interacción y el cambio de roles entre el profesor y el alumno.
2. El segundo paso es perder el miedo al error,
3. Y el tercer paso es hablar mal.

1. Po pierwsze być interaktywnym podczas lekcji, a nauczyciel  winnien zamienić się rolą z uczniem.
2. Po drugie nie bać się popełnienia błędów.
3. Po trzecie po prostu mówić, choćby źle

Sí, has leído bien. Me encantan los alumnos que hablan mal y sin miedo.  Eso se hace por medio de la alegría. Si un alumno tiene „alegría”, es un alumno que hablará perfectamente un idioma.

Tak, przeczyałeś dobrze. 
Uwielbiam uczniów, którzy mówią źle, ale za to nie boją się mówić. Taki efekt można uzyskać dzięki radości. Jeśli uczeń jest ” radosny”, to jest on doskonałym przykładem osoby, która będzie mówić perfekcyjnie w danym języku obcym.

¿Puedes traducir la alegría de estos chicos a tu idioma? Seguramente no. Cada alegría de cada cultura es diferente, por eso la primera norma que debes de imponerte al aprender un idioma, es pensar en la „alegría” de ese idioma. Pensar en la alegría del español en nuestro caso:

Możesz wytłumaczyć radość tych chłopaków w Twoim języku? Zapewne nie. Radość każdej kultury jest inna, i to jest to co w pierwszym rzędzie musisz poznć, zrozumieć, a następnie się nauczyć.
Kolejny przykład obrazuje „radość” wyrażoną w języku hiszpańskim: 


Y mira tú por donde:  ¿Conoces la palabra „Jeva„?
A teraz: znasz słowo ” Jeva”?

„Jeva” es una palabra utilizada de manera coloquial en países de América latina como por ejemplo Venezuela, Cuba, República Dominicana, etc.  Su significado es „chica”, aunque dependiendo del contexto puede significar desde „amiga de fiestas” (en inglés chick), amiga o novia.

„Jeva” to słowo, które używa się kolokwialnie w Ameryce Południowej w takich krajach jak: Wenezuela, Kuba, Republika Dominikańska etc. i znaczy ” chica” ( dziewczyna), chociaż w zależności od kontekstu może oznaczać ” amiga de fiesta ( ang. chick), koleżanka albo narzeczona.

Su origen:  Se dice que la palabra JEVA proviene del nombre de mujer EVA, en alusión a la primera mujer de la Biblia (Adán y Eva). Se utilizaba como referencia a la pareja única de un hombre, „yo y mi Eva”, en referencia a la virginidad de la „chica”.  

Pochodzenie słowa : mówi się, że słowo JEVA pochodzi od imienia pierszej kobiety, o której wspomina Biblia- Ewa ( patrz Adam i Ewa). Zwyczajowo używało się jako punkt odniesienia do jedynej pary, którą tworzył mężczyzna ” ja i moja Ewa”, w odniesieniu do dziewictwa dziewczyny.
Usos:  
Użycia:

1. Se utiliza para nombrar a la „chica” o „novia” de alguien:
1. w celu nazwania dziewczyny albo narzeczonej :

Mi jeva se llama Dolores.  (En España en lenguaje coloquial diríamos: Mi chorba se llama Dolores)

Moja dziewczyna ma na imię Dolores. ( W Hiszpanii kolokwialnie powiedzielibyśmy : Mi chorba se llama Dolores)

2. Para hablar de una chica muy sexy o guapa, o las dos cosas con un contenido sexual: 
2. Chcąc powiedzieć o dziewczynie, że jest ładna albo sexy, albo obie rzeczy na raz, z podtekstem seksualnym 

Esa jeva está muy rica. (En España en lenguaje coloquial diríamos:  Esa tía está muy buena)

Ta dziewczyna jest bardzo atrakcyjna. ( W Hiszpanii kolokwialnie powiedzielibyśmy : Esa tía está muy buena)

Mi Jeva by Eddie Palmieri on Grooveshark

 ¿Y el masculino de „jeva”?     El masculino de „jeva” es „pana”, que es la versión de „partner” en inglés. 

A co z rodzajem męskim ” jeva”? Rodzaj męski ” jeva” to ” pana”, co w tłumaczeniu na język angielski oznaczałoby ” partner”

”El Pana” by Crucks en Karnak on Grooveshark
Para lograr alcanzar tu „alegría” personal, aquí tienes al Flaco que tiene que seguir una dieta muy estricta para alcanzar la fama:

Ażeby Cię uszczęśliwić, koniecznie poznaj Flaco, któy jest na ścisłej diecie , która ma przyczynić się do jego sławy:
¡Hasta la próxima!
Do następnego razu!

Nolo & su traductora de polaco  🙂

Comments

Translate »