Proszę, pamiętaj,  ze lekcja musi być opłacona co najmniej 6 godz. przed jej rozpoczeciem, w przeciwnym wypadku zajęcia będą anulowane.

Częste pytania